Poslaním spoločnosti MONDEX-electric, s.r.o. je poskytovať svojim zákazníkom komplexné služby v elektrotechnickom odvetví. Naši odborný pracovníci ponúkajú služby počínajúc poradenstvom, vypracovaním projektovej dokumentácie, realizácie diela až po odovzdanie užívateľovi a vykonania odborných skúšok a prehliadok vrátene vypracovanie odovzdávajúcej dokumentácie.

Na všetky zrealizované diela poskytujeme záručný a pozáručný servis.

Naším prvoradým cieľom je tieto práce vykonávať k maximálnej spokojnosti svojich zákazníkov.

Sme špecialisti na:

  • modernizáciu a výstavbu verejného osvetlenia
  • elektroinštalácie
  • elektromontážne rozvody
  • elektronické riadenie cestnej dopravy
  • slaboprúdové rozvody

Našou ponukou oslovujeme mestá a obce, stavebné firmy a montážne firmy, projektantov a architektov, investorov – užívateľov inteligentných budov, rozsiahlych priemyselných komplexov, správcov komunikácií a diaľnic a v neposlednom rade štátnu správu, ale aj koncových užívateľov.