SÍDLO
Zvolenská cesta 11
974 01 Banská Bystrica
E-mail: mondex@mondex.sk
IČO: 43 950 281
DIČ: 2022527386
IČ DPH: SK2022527386
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel s.r.o., vložka č. 14276/S

Štatutárny orgán: Július Chovan

OFFICE
Zvolenská cesta 11
974 01 Banská Bystrica
Tel: 048 – 41 45 215

PREVÁDZKA
Zvolenská cesta 11
974 05 Banská Bystrica

KONTAKTY
Július Chovan
poradenstvo, návrhy
0907 824 976
chovan@mondex.sk
mondex@mondex.sk