Firma Mondex s.r.o. je spoločnosť pôsobiaca na trhu od roku 2008. Počas svojho pôsobenia dosahuje všestranný rast a upevňuje svoju pozíciu na trhu.
Hlavnými činnosťami spoločnosti sú komplexné dodávky a montáže v oblasti:

Svojím zákazníkom ponúkame komplexné služby počínajúc konzultáciou, odborným poradenstvom, vypracovaní cenových prípadne technických návrhov, projektovej dokumentácie až po realizáciu diela s odbornými skúškami a prehliadkami, vypracovaním revíznych správ a komplexným odovzdaním diela užívateľovi.

Našim cieľom je, aby bola firma MONDEX najspoľahlivejším a rešpektovaným dodávateľom elektromontážnych a drevovýrobných prác, pokiaľ ide o naše etické chovanie, kvalitu našich produktov a služieb. Podľa nasledujúcich zásad uvedených v tomto kódexe, sa usilujeme o našu firemnú kultúru a pritom sa snažíme dosiahnuť náš cieľ One MONDEX – Everywhere, všade chrániť našu povesť a zaistiť dlhodobý úspech.

Kódex správania sa vo firme MONDEX , nech pôsobíme kdekoľvek, uvedomujeme si našu zodpovednosť vyplývajúcu z podnikania s ohľadom na jednotlivca i verejnosť.

Sme spoločnosť ktorá sa neustále snaží byť konkurencieschopnou firmou, pretože náš úspech, ako aj úspech všetkých našich partnerov závisí práve na tom. Navyše sme si vedomí toho, že úspech je krátkodobý, pokiaľ nie je postavený na etickom prístupe. Tieto morálne a etické princípy sú obrazom toho, čo očakávame od našich zamestnancov a dodávateľov pracujúcich pre našu spoločnosť. Etický kódex je sprievodcom všeobecných zásad, ktoré spájajú naše vzťahy so zákazníkmi a ďalšími obchodnými partermi, dokument, ktorý vychádza z našich spoločných hodnôt.