Stratégiou spoločnosti MONDEX s.r.o. je trvalé zlepšovanie procesov spoločnosti,riadiť sa stanovenými postupmi a pravidlami, ktoré robia našu prácu efektívnou.

Všetko, čo robíme, napĺňa požiadavky najvyššej kvality. Politika kvality spoločnosti je prejavom záväzku vedenia spoločnosti o trvalé plnenie požiada -viek zainteresovaných strán a zvyšovanie svojej efektívnosti a tento záväzok je definovaný nasledujúcimi zásadami:

  •  Kvalitná práca je prvoradou podmienkou pre každého zamestnanca bez ohľadu na jeho organizačné zaradenie v spoločnosti.
  •  Svojou aktivitou a tvorivosťou sa posúvať medzi špičkové spoločnosti.
  • Vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie našich zamestnancov je základom pre stabilizáciu a trvalé zlepšovanie kvality.
  • Kvalitné vstupy od spôsobilých dodávateľov sú základným predpokladom pre kvalitnú a obchodne úspešnú produkciu spoločnosti.
  • Zabezpečenie kvality našich produktov realizujeme pri splnení legislatívnych požiadaviek a organizácia sa správa zodpovedne k životnému a pracovnému prostrediu.
  • Súčasťou našej dlhodobej stratégie, je dosahovanie dobrých hospodárskych výsledkov, a tým aj dosiahnutie spokojnosti zákazníkov, zamestnancov, majiteľov a štátu.

 

10 Responses to “Politika kvality”