REKONŠTRUKCIA NÁMESTIA A MIESTNEHO PARKU – RYBANY

rybany
Rozsah: SO 04 elektroinštalácia parku, vonkajšie osvetlenie
Investor: Obec RYBANY

KVALITNEJŠIE, BEZPEČNEJŠIE A ATRAKTÍVNEJŠIE CENTRUM OBCE HRONSKÝ BEŇADIK

hronsky-banadik_2
Rozsah: SO 09 Areálové osvetlenie
SO 07 Verejné hygienické zariadenie
SO 08 Lávka cez potok
Investor: Obec HRONSKÝ BEŇADIK

REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV OBCE RYBNÍK

Rozsah: SO 04 Verejné osvetlenie a silnoprúd
Investor: Obec RYBNÍK

132

MODERNIZÁCIA OPTICKEJ SIETE BANSKÁ BYSTRICA – ČASŤ PRŠIANSKA TERASA

Rozsah: Zemné práce
Investor: BBX,s.r.o., Kpt.Jaroša 3, 974 11 Banská Bystrica

PEŠIA ZÓNA UL. ANDREJA HLINKU V PRIEVIDZI

prievidza
Rozsah: SO 06 Verejné osvetlenie
Investor: Mesto PRIEVIDZA

REVITALIZÁCIA CENTRA OBCE KLÁTOVA NOVÁ VES

Rozsah: SO Verejné osvetlenie
SO NN prípojka pre fontánu
Investor: Obec KLÁTOVA NOVÁ VES

vo-1p1010463p1010449

 

REKONŠTRUKCIA HURBANOVHO NÁMESTIA, BOJNICE

bojnice_2
Rozsah: SO 05 Verejné osvetlenie
SO Elektrické NN rozvody pre príležitostné odbery
Investor: Mesto BOJNICE

REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNY MESTA NEMŠOVÁ

nemsova
Rozsah: SO 400 Rekonštrukcia verejného osvetlenia
SO 821 Osvetlenie
SO 822 NN prípojka
Investor: Mesto NEMŠOVÁ

I/61 – I/57 – DUBNICA NAD VÁHOM – KRIŽOVATKA

dubnica
Rozsah: SO 04 Verejné osvetlenie
Investor: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, a.s.

DOPLNENIE VEREJNÉHO OSVETLENIA V OBCI STRELNÍKY

Rozsah: SO Verejné osvetlenie
Investor: Obec STRELNÍKY

VEREJNÉ OSVETLENIE ULICE ZÁMOK A OKOLIE, BOJNICE

bojnice
Rozsah: SO Verejné osvetlenie ulice Zámok a okolie
SO Doplnenie osvetlenia prechodu pre chodcov
SO Verejné osvetlenie za kultúrnym centrom

REVITALIZÁCIA NÁMESTIA – LADOMERSKÁ VIESKA

Rozsah: IO – 02 Verejné osvetlenie, prípojka a rozvody NN
Investor: Obec LADOMERSKÁ VIESKA